Туристичка организација општине Шид

baner-turizam koc

baner-turizam-ilijanum

IMG 5e42b2c09bc071664516583787b16976 V

baner-turizam-dom zdravlja

baner-turizam sidski portal

Стаза здравља на Липовачи

Пројекат стаза здравља на Липовачи

 

STAZA-ZDRAVLJA1Издигнута попут зеленог острва изнад питоме Војводине, Фрушка гора обухвата простор Националног парка површине 25. 525 ha. Благе падине, столетне шуме храста китњака и белог граба, које обухватају око 90% парка, чувено виногорје и стари манастири привлаче пажњу како излетника, љубитеља природе, тако и научника.

У флори Фрушке горе забележено је преко 1400 врста од тога се издвајају врсте реликтног и ендемичног карактера (ловорасти јеремичак, гороцвет, ниска перуника или преко 20 врста из породице орхидеја).

Овај простор пружа гостопримство представницима више од 200 врста птица, као што су орао крсташ, патуљасти орао, детлић, сива сеница и многе друге. У свету животиња овде се срећу ретки сисари попут дивље мачке, јазавца, куне златице и многе врсте слепих мишева.

По ободу парка смештено је 17 православних  манастира изграђених крајем 15. и током 16. века. Ови манастирски комплекси, већином обновљени у 18. веку, чине јединствену културно- историјску целину српске барокне уметности чија је духовна и едукативна- туристичка улога од изузетног значаја.

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ


Назив и врста пројекта:
Изградња стазе здравља поред манастира Привина Глава у општини Шид.
Овим пројектом ће бити омогућено употпуњавање туристичке понуде Општине Шид и стварање новог излетишта које ће бити од великог значаја како за локално становништво, тако и за домаће и иностране туристе.


Општи и посебни циљеви пројекта

Општи циљеви:
-Пројекат је у складу са Стратегијом развоја туризна Србије као део унапређења инфраструктуре и заокруживања целокупне понуде.-Туристичка привреда овим добија још једно излетиште које се може презентовати страном тржишту.-Обогаћује се понуда општине како домаћим, тако и страним туристима.

 

TRIM-STAZA

 

Посебни циљеви:
-Изградња стазе је у складу са Стратегијом развоја туризма општине Шид.-Туристичка Организација Општине овим пројектом уписује себе на листу значајних дестинација излетишног туризма Срема.-Локална заједница добија уређен простор за боравак у природи.-Изградњом стазе здравља на локацији поред манастира Привина Глава обогаћује се понуда манастирске околине и акценат се ставља на развој верског туризма.-Стазом здравља се заокружује целокупна понуда општине Шид када је прва фаза имплементације програма туризма у питању. Поред Етно- куће у селу Моровић , спомен обележја Сремски фронт и куће Саве Шумановића , стаза здравља представља додатну вредност на основу које ће се тренд раста доласка туриста повећати.

 

Локација пројекта: Територија Општине Шид

Образложење потребе и разлога за спровођење пројекта


Манастир Привина Глава налази се на територији општине Шид као шеснаести, најзападнији манастир Фрушке горе. По предању, основан је у 12. веку од владарске породице Бранковића а обновљен је у 15. веку, мада се у турским документима његово оснивање везује тек за 16. век. из писаних докумената сазнајемо да су и познати манастир Ковиљ код Ковиља основали управо монаси из манастира Привина Глава на свом имању. Током историје рушен је и поново обнављан, а данас представља значајан сакрални објекат  у који долазе верници из целе земље па и шире.

 

LETNJIKOVAC


Како верски туризам у свету па и код нас доживљава све већу експанзију, општина Шид има реалну шансу да развијањем и унапређењем ове дестинације постане конкурент на овом пољу туризма у Србији. Поновним уређењем и проширењем стазе здравља, туристима који су већ стални гости, био би употпуњен доживљај и омогућено дуже задржавање на самој дестинацији. Стаза би уједно привукла и нове туристе који би могли да се укључе у верски туризам и на тај начин сазнају нешто не само о православној вери која је најзаступљенија у Србији, већ и у историјским дешавањима на нашим просторима кроз векове. Понуду би употпунило и постављање визиторског центра са информацијама и пропагандим материјалом који би туристима омогућио да се лакше орјентишу и на својствен начин презентовао остале вредности које Војводина и Србија туристима могу да пруже.

Коришћење стазе здравља није ограничено временским приликама што значи да би она могла бити активна и ван сезоне. На стази и у околини визиторског центра, било би могуће организовати предавање у природи, радионице на отвореном и волонтерске мини кампове путем којих би локалном становништву била подигнута еколошка свест и омогућена интеракција са иностраним туристима.

 

 
Корист за локално становништво:
-Употпуњавање туристичке понуде-Нова радна места -Покретање целокупног развоја општине иницирањем развоја туризма -Укључивање више тржишних сегмената у туристичке токове и развијање еколошке свести -Нови простор за излете и организовање едукативних радионица и предавања на отвореном за децу из општине

 


Користи за АП Војводину :
-Активирање дестинације у пограничном делу покрајине која је на удару туристима у транзиту -Оспособљавање општине Шид као нове туристичке дестинације -Подизање свести локалног становништва о туризму као привредној грани која може допринети целокупном развоју и напретку истовремено не угрожавајући животну средину и водећи се принципима одрживог развоја-Подизање еколошке свести локалног становништва.

 

Задаци и услови пројекта :
Сама стаза била би у складу са природним окружењем и одрживим развојем на такав начин да не угрожава животну средину, а истовремено задовољава потребе туриста.
-Проучити терен и маркирати правац проширења стазе -Израдити стазу искључиво од природних материјала како би што боље била уклопљена у амбијент-Израдити и поставити одређену сигнализацију испред и на самој стази -Обележити биљне врсте поред стазе информативним таблицама са латинским називима.

 

банер