Туристичка организација општине Шид

baner-turizam koc

baner-turizam-ilijanum

IMG 5e42b2c09bc071664516583787b16976 V

baner-turizam-dom zdravlja

baner-turizam sidski portal

Ви сте овде: Насловна Туристичка организација Шид Израда пројекта Етно Куће у Моровићу

Израда пројекта Етно Куће у Моровићу


Село Моровић је од општинског центра Шида удаљено 15 км, налази се на обалама река Босут и Студвa које премошћује са чак пет мостова. Скромни остаци некадашње тврђаве и скоро реновирана црква Марије Терезије на улазу у само село указују на богату историју овог краја.

morovic

У селу се налазе  кошаркашки, фудбалски и тениски терени. Атар Моровић смештен је у срцу босутских шума. Окружује га 22 000 ха шуме, углавном висококвалитетног храста лужњака. Босутске шуме су природни резерват богат бројном високом и ниском дивљачи као што су: јелени, дивље свиње, срне, фазани и др. Природно богатство се огледа и у постојању великог броја заштићених врста птица.

С обзиром на постојање великих водених површина овде се налазе и разноврсне рибље врсте као што су: шаран, бабушка, штука, сом, амур, деверика и др.
Захваљујући великом богатству и разноврсности биљног и животињског света, Моровић поседује огроман потенцијал у области ловног и риболовног туризма, међутим за сада  може се рећи да је то ипак све у малој мери искоришћено.

Део туристичких потенцијала села мештани Моровића покушавају да искористе путем туристичке културно - спортске манифестације „Моровићки летњи дани“. Ова манифестација одвија се већ дуги низ година, сваког лета, током августа месеца, а састоји се од бројних културних догађаја и спортских такмичења.

У оквиру културног и гастрономског дела манифестације дешава се и „Етно дан “, дан који организује актив жена, са учесницима из Војводине, централне Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине што овој манифестацији даје регионални значај.

У оквиру приредбе одржава се смотра фолклора, на којој учествују бројна културно уметничка друштва, а  разноликост музике и шаренило народних ношњи привлачи многобројне посетиоце и одушевљава све присутне.

Основни подаци о пројекту

Назив и врста пројекта: Унапређење и развој туристичке понуде у Општини Шид кроз ревитализацију етно куће у селу Моровић.
Према Стратегији развоја туризма Србије, сеоски, рурални туризам је познат као један од туристичких производа који ће бити експлоатисан на националном и међународном тржишту у циљу подизања конкурентности туристичке привреде. Један од елемената сеоског туризма и део понуде која треба да буде веома комплексна су и етно куће. Као део понуде руралног туризма постоји реална шанса за могућношћу одржавања и сталног развоја у оквиру туристичке понуде Војводине.

Општи и посебни циљеви пројекта

Општи циљеви:
Усклађен је пројекат са Стратегијом развоја туризма Србије где сеоски туризам представља један од туристичких производа
Створена је понуда сеоског туризма општине Шид
Створена је свест о туристичкој понуди села Моровић, општине Шид и Срема
Представници туристичке привреде Србије упознати су са понудом села Моровић тј. концептом етно куће преко активности Туристичке Организације Шид на националним сајмовима туризма
Задовољен национални интерес за стварањем јаких и национално јаких представника јавног и приватног сектора
Посебни циљеви:
Туристичкој јавности Србије презентован је концепт  етно куће у селу Моровић и наглашена активност Општине Шид у правцу  развоја туризма у Срему
Представљен и реализован програм старих сремачких заната карактеристичних посебно за општину Шид
Представљен је модел развоја рецептивног туризма и повећање броја долазака туриста
Представљен је програм одржавања едукација у домену туризма и угоститељства  у етно кући током целе године, локалном становиштву  а у циљу анимирања локалног становништва
Размењена стручна искуства професионалаца у домену сеоског туризма туристичке индустрије Србије

Усаглашене активности за развој руралног туризма општине Шид

Имплементиран програм који ће подстаћи привредни раст, запошљавање и квалитет живота становника општине Шид
Обезбеђен развој позитивног имиџа општине Шид

Основни  проблем са којим се Туристичка Организација Шида сусрела је недовољна комерцијално- туристичка понуда општине Шид као и неумреженост сеоског локалног становништва. Туристчка организација Шида је дефинисала прве кораке у уобличавању понуде.  Враћајући се на горе поменуту Стратегију туризма Србије истакнуто је да су „ шансе Србије у производима повезаним са коришћењем природе и екотуризма, здрављем, активностима специјалних интереса, руралним туризмом, културним туризмом“.

Управо из тог разлога, а и из разлога што у општини Шид већ постоји инфраструктура за развој производа руралног туризма, Туристичка организација Шида се определила за ревитализацију етно куће у селу Моровић. Општини је потребан овакав пројекат из разлога што он може да  буде генератор туристичких активности које ће у будућој перспективи да промовишу туризам општине али и остале туристичке производе. Сматрамо да ће етно кућа бити један у низу пројеката на чијој ће реализацији Општина Шид потенцирати. Из тог разлога неколико је  активности које треба дефинисати након рестаурирања објеката.

У том смислу се потенцијал  етно куће за успех на националном тржишту дефинише кроз:
Позитиван однос локалног  становништва према овом пројекту
Геостратешки положај села Моровић у односу на ауто-пут Београд- Загреб,  близина Шида
Велики неискоришћени потенцијал природе, шума, винограда и ловно-риболовних зона које стварају препознатљив имиџ Срема
Баштина културног и историјског туризма

Повећање броја долазака туриста у општину Шид
Етно кућа биће туристички производ општине Шид  са следећом понудом :
Гастрономски специјалитети општине и села Моровић (колачи по старим рецептима,хлеб...)
Ручни радови жена из општине
Изложбени простор алатки старих заната општине
Својеврстан изложбени простор карактеристичан за овај део Срема (стари ђерам, сремачки чардак)
Својеврстан туристички информативни центар ( информације о ловишту које се налази на територији општине, ердевичким језерима, Галерији слика „Сава Шумановић“, Манастиру Привина Глава, Спомен обележју „Сремски фронт“)
Корист за локално становништво општине Шид  исказаће се у следећим аспектима :
Етно кућа постаће нуклеус развоја туризма општине
Место за едукације локалног становништва које се бави туризмом у сарадњи са ТОВ-ом и ТОС-ом (едукације о паковању  туристичких производа, промоцији, пласману, каналима дистрибуције и наступима на сајмовима)
Место где ће се кроз едукацију подстицати удружење локалног становништва у кластере

Корист за АП Војводину:
Ревитализација општине
Подизање свести локалног становништва о утицају и потенцијалу туризма

Повећање броја долазака туриста у општину Шид
Привлачење инвестиције у перспективи када општина буде довољно промовисана као туристичка дестинација. Етно кућа је први у низу пројеката који има за циљ да промовише туризам у општини Шид и општину као дестинацију са великим потенцијалом за развој туризма
Имиџ Војводине као туристичке дестинације
Задаци и услови пројекта:
Ревитализовати етно кућу
Уредити ентеријер и екстеријер
Допунити инвентар етно куће који ће бити у функцији развоја туризма и нека врста информативног  пункта

Ви сте овде: Насловна Туристичка организација Шид Израда пројекта Етно Куће у Моровићу