Липовача - препознат ресурс за развој туризма

У току претходне године остварена је сарадња са Кампинг асоцијацијом Србије, у циљу развоја кампинг туризма на територији општине Шид. Изузетно смо поносни што је излетиште Липовача, која се налази на територији општине Шид а припада НП Фрушка гора, препозната као једна од десет најатрактивнијих локација у Србији за развој кампинг туризма. 

Lipovaca-1-710x473

На основу анализе података потенцијалних локалитета, Кампинг асоцијација Србије је урадила Програм развоја кампинг туризма као туристичког производа са 10 најатрактивнијих локација.

У оквиру овог пројекта урађен је и промотивни материјал, а презентација одабраних локација постављена је на званичном сајту Кампинг асоцијације Србије 

 http://www.camping.rs/sr/kamping-potencijali/lipovaca/
 
http://www.camping.rs/wp-content/uploads/2014/01/KAMPING-POTENCIJALI-SRBIJE.pdf