Туристичка организација општине Шид

ЛОВИШТЕ „ВРАЊАК“– Вишњићево

Ловиште заузима површину од 544,09 хектара

 

svinja

 

Дивља свиња је главна гајена ловна врста, а срнећа дивљач се јавља као споредна. Лов на дивље свиње се организује погоном, „pirchom“ и са две чеке.  Ловиштем газдује ЈП „Војводинашуме“ - Шумско газдинство „Сремска Митровица“

(текст преузет са сајта Војводинашуме)


Адреса: Вишњићево
Тел./факс: + 381 22 622 111

 

банер