Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
File Size:
36.00 kB
Date:
01 јул 2014

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке oтворени поступак – ЈН бр. 1/2014 - Партија I I– услуге штампaња на текстилу

којим се обавештавају сва заинтересована лица да је Наручилац у предметној јавној набавци закључио уговор са понуђачем „Мајер Пром“ д.о.о. са седиштем у Новом Београду, ул. Бул. Зорана Ђинђића бр. 83/7, ПИБ 106705219, Матични број 20663669, број рачуна 340-11005014-02.

 
 
 
Powered by Phoca Download