Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
File Size:
37.00 kB
Date:
01 јул 2014

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке oтворени поступак – ЈН бр. 1/2014 - Партија I I I – услуге дигиталне штампе

којим се обавештавају сва заинтересована лица да је Наручилац у предметној јавној набавци закључио уговор са понуђачем „Механограф Ју“ д.о.о. из Новог Београда, ул. Алексиначких рудара бр.15, пословна јединица Шид, ул. Саве Ковачевића бб, ПИБ 100014828, Матични број 17079077, број рачуна 155-15964-36.

 
 
 
Powered by Phoca Download