Туристичка организација општине Шид

Јавне набавке

Up

Услуге штампе 2015

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ШТАМПАЊА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА- КАТАЛОЗИ, ФЛАЈЕРИ, ПЛАКАТИ, БРОШУРЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Обликована по партијама

ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2015

Обавештење о продужењу рока

Допуна конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 
 
Powered by Phoca Download

банер