Туристичка организација општине Шид

Јавне набавке

Up

Стаза здравља - Липовача ЈН Р1/2017

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Радови на „Стази здравља - Липовача“

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
План набавки: 1.3.1
ЈН број: Р1/2017

Ознака из општег речника набавки: 45233261 (радови на изградњи пешачких стаза)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 05.10.2017.године до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 05.10.2017. године до 13,00 часова

Конкурсна документација садржи 38 страна

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

План Јавне набавке

 

 
 
Powered by Phoca Download

банер