Туристичка организација општине Шид

Јавне набавке

Up

Радови на „Стази здравља - Липовача“ II фаза ЈН Р1/2018-1

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Радови на „Стази здравља - Липовача“ II фаза

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
План набавки: 1.3.1
ЈН број: Р1/2018-1

Ознака из општег речника набавки: 45233260 (радови на изградњи пешачких стаза)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
16.11.2018.године до 11,00 часова
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
16.11.2018. године до 13,00 часова

 

Обавештење о закљученом уговору

 

Одлука о додели уговора

 

Измењена конкурсна документација

 

Измене и допуне конкурсне документације I

 

Обавештење о продужењу рока

 

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

 

 
 
Powered by Phoca Download

банер